Л.Амар: Банкнууд IPO хийх болсон нь ийм учиртай

Lunch Hour by Lemon Press

22-03-2022 • 1 hr 15 mins

Lunch Hour подкастын шинэ дугаарт Дэлхийн Мөнгөний Долоо Хоног болж буйг тохиолдуулан иргэдийн санхүүгийн боловсролд хувь нэмэр оруулах зорилгын хүрээнд Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх Захирал Л.Амарыг урьж ярилцлаа.