Bouboun

Tabou

19-04-2023 • 23 mins

Poukisa on pati nan kò’m tabou? Kisak fè sa? E kòman nou ka frennen sa? Se sou sa nou pral chita avek Dr Valery Marius

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Learning As I Go
Learning As I Go
Scott Thomas
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world
Spanish for Beginners
Spanish for Beginners
Linguistica 360