Thành lập công ty kiểm toán

Công Ty Tư Vấn Luật Inslaw

2 mins

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập 2011 thì doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp đã có đầy đủ các điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Dịch vụ kiểm toán cũng là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp.... Xem chi tiết https://inslaw.vn/thanh-lap-cong-ty-kiem-toan/

You Might Like

Americast
Americast
BBC Radio
HARDtalk
HARDtalk
BBC World Service
Red Lines
Red Lines
BBC Radio Ulster
Westminster Hour
Westminster Hour
BBC Radio 4
The Wonkhe Show
The Wonkhe Show
Mark Leach
Strict Scrutiny
Strict Scrutiny
Crooked Media
The Young Turks
The Young Turks
TYT Network
Deep State Radio
Deep State Radio
The DSR Network
The Law Show
The Law Show
BBC Radio 4
The Lawfare Podcast
The Lawfare Podcast
The Lawfare Institute
Parliament Matters
Parliament Matters
Hansard Society
The Fact Hunter
The Fact Hunter
Delmarva Studios
IfG Events
IfG Events
Institute for Government