पाऊस कसा पडतो , ते ऐका या गोष्टीतून ..

लेखिका , सादरकर्ती: पूजा देसाई

पावसाच्या नाटकातल्या चारोळ्या - संकेत देसाई

तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर पाठवा . त्यासाठी आमचा ई-मेल ID : poojaa88@gmail.com/prachiphadke2@gmail.com

Yotube: https://youtu.be/T8BngKeA-4M

तुम्ही आम्हाला खालच्या लिंक वर voice message पण पाठवू शकता .

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/marathistoriesforkids/message