Tikrojo Dievo gimtinė (ketvirtas)

Pokalbis apie Dievą

03-07-2023 • 58 mins

154 Hoon Dok Hwe. Šiandien skaitėme apie veiklą, skirtą suvienyti Šiaurės ir Pietų Korėją ir nugalėti komunizmą: "Kodėl mes turime prasiveržti vietiniame lygmenyje? Nuopuolis įvyko šeimoje, o ne kaimynystėje. Ar suprantame? Tai tong ir ban (vietinė bendruomenė ir kaimynystė). Šeima yra vietinės kaimynystės centras, mes turime prasiveržti šeimoje. Motina ir tėvas privalo absoliučiai tikėti Dievu, o Dievas privaloo mylėti sūnus ir dukteris taip kaip motina ir tėvas myli. Jūs privalote mylėti savo gimines, gyvenančius kaimynystėje, ir savo šalį, užimdami padėtį, susijusią ir paremtą trimis didžiosiomis meilėmis, kurių centras Dievo meilė: vaikų meile, tėvų meile ir sutuoktinių meile. Nuo čiagali būti sukurta vienybės sfera. Ar suprantate?" (173-178, 1989.2.14)

You Might Like

Joel Osteen Podcast
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
Spiritual Life
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Tara Brach
Tara Brach
Tara Brach
Quran in English
Quran in English
Goodword Books
Mufti Menk
Mufti Menk
Muslim Central
A Psychic's Story
A Psychic's Story
Nichole Bigley: Spiritual Guide, Intuitive, Energy Healer, Psychic, Medium, Teacher, Reiki, Intuition, God, Angels, Spirit Guides, Universe, Soul, Life After Death, Supernatural, Spirituality, Higher + Highest Self, Consciousness, Awakening)
BibleProject
BibleProject
BibleProject Podcast