And They Glorified God In Me ||Apostle Joshua Selman|Koinonia Zaria ||22/07/2022

Koinonia Experience With Apostle Joshua Selman (ENI)

26-07-2022 • 2 hrs 29 mins

2 night of supernatural encounters