ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ! - ಆರೋಗ್ಯ ಕನ್ನಡ #EP107

Aarogya.Kannada

29-07-2023 • 37 mins

ಎದೆ ನೋವು ಒಂದು ರೋಗಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎದೆ ನೋವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗು ನಾವು ವಿವರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣಿತ ತಘ್ನರನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬೇಟಿ ನೀಡಿ.  ಹಾಗೂ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿಗೆ "ಆರೋಗ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲೀ, "ಆರೋಗ್ಯ ಕನ್ನಡ"  ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ .