Sustainable Futures

Kantar

Sustainable Futures is the latest podcast from Kantar, the world's leading marketing data and analytics company. In this podcast the leaders of Kantar address the biggest issue of our age: sustainability.Each episode will feature a frank discussion with an expert designed to help you understand how marketing can engage consumer behaviour in driving the changes targeted to our planet's needs.We'll assess how brands and businesses need to adopt a more strategic approach towards sustainability at a time when many consumers are looking to big businesses to play their part in delivering a fairer, cleaner and more biodiverse environment. Catch up with all episodes and get more info at https:// www.kantar.com/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

read less
BusinessBusiness
POLAND SPECIAL EDITION: Jaki impact społeczny i środowiskowy ma „na tacy” McDonald’s?
15-11-2023
POLAND SPECIAL EDITION: Jaki impact społeczny i środowiskowy ma „na tacy” McDonald’s?
Note: This episode is a special edition in Polish. Tym razem nasze rozważania o zrównoważonym rozwoju prowadziłyśmy w restauracji i to takiej, którą zna każdy, bo McDonald’s to największa sieć restauracji szybkiej obsługi na świecie, wpisana w krajobraz każdego miejsca. W Polsce sieć liczy już ponad 500 restauracji, które prowadzi ponad 90 przedsiębiorców, związanych z siecią na minimum 20 lat, czyli dłużej niż statystyczne polskie małżeństwo. Wiedziałyśmy, że to będzie pasjonujący, ale również trudny dla nas odcinek #SUSCASTÓW. Dlaczego? Po pierwsze, trudno wyjść z butów gościa akurat tej restauracji – kto ma inaczej ręka w górę!? Z drugiej strony „case” McDonald’s może być uznany za raj dla „zielonego kołnierzyka”, bo trudno znaleźć miejsce, w którym jak w soczewce skupiają się tematy, którymi należy w zrównoważony sposób zarządzić. Bo znajdziemy tutaj i wołowinę (fundament menu), i frytki, i słodzone napoje, ale również dyskusyjne (a może nie, bo bardzo zdrowe) lubiące wodę, awokado, czy opakowania jednorazowe (traktowane przez sieć jako „cenne surowce”), no i kalorie, bo z tej restauracji trudno nie wyjść sytym, zwłaszcza jeśli nasz wybór padnie na kultową kanapkę Drwala. Jak zarządzić tym impactem mając takie tematy „na tacy”?  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
POLAND SPECIAL EDITION Suscasty #05 Food waste w praktyce sieci handlowej i strategii ESG.
23-10-2023
POLAND SPECIAL EDITION Suscasty #05 Food waste w praktyce sieci handlowej i strategii ESG.
**Please note that this episode is in Polish** Z każdym kolejnym odcinkiem mierzymy się z innym, ważnym tematem z obszaru (szerokorozumianego) zrównoważonego rozwoju, ESG. 16 października przypada Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. Jest to dobry pretekst, aby podyskutować o temacie food waste, który swoją złożonością dotyka co najmniej kilku kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: nie tylko SDG 2 (zero głodu), ale i 10 (mniej nierówności), 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) czy 13 (działania w dziedzinie klimatu). Rozmawiamy o marnotrawstwie żywności w sposób właściwy #SUSCASTOM, czyli rzeczowo, esencjonalnie, ale przystępnie i – jak zawsze – z perspektywy praktyki biznesowej. Zaprosiłyśmy Katarzynę Długą i Roberta Rękasa, przedstawicieli PSH Lewiatan, jednej z największej sieci handlowych w Polsce. O tym, jak sobie radzić z tym wyzwaniem na każdym etapie łańcucha dostaw, ale nie tylko z logistycznego punktu widzenia, lecz także (a może przede wszystkim!) zaczynając od odpowiedniego nakreślenia priorytetów i wartości wśród pracowników porozmawiamy z tymi, którzy odważnie zajęli się tym tematem – bynajmniej nie ograniczając się tylko do obowiązków i zadań wynikających z ustawy (o przeciwdziałaniu marnowania żywności). Da się to zrobić z prawdziwą werwą, pasją i wizją! Jak? Z jakim skutkiem (biznesowym)? Tego dowiecie z piątego odcinka #SUSCASTÓW. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Can marketing lead the way to sustainable growth?
20-09-2023
Can marketing lead the way to sustainable growth?
Can marketing solve the growth versus sustainability tension? This episode features two distinguished marketing experts, Rupen Desai, former Global Chief Marketing Officer at Dole Sunshine Company and Marc de Swaan Arons, founder of the Institute for Real Growth, to help us answer this question.   Rupen Desai, renowned for his passion in building brands that align with conscience, draws upon his rich experience as the former Global CMO of Dole and Co-founder of The Shed 28 to provide valuable perspectives. Marc de Swaan Arons, specializes in driving humanized growth for companies. Together, they engage in a thought-provoking discussion, exploring the challenges and opportunities in reconciling growth and sustainability.   During this captivating conversation, Rupen emphasizes the need to redefine our current systems of growth and challenge. He sheds light on the negative impacts of degenerative growth and calls for a shift in mindset and measurement. Marc complements this viewpoint by highlighting the significance of sustainable growth, encompassing a broader spectrum beyond mere environmental impact. Join this enlightening webinar as it unravels the crucial role marketing can play in shaping a sustainable future. Discover the strategies, language, and mindset shifts required to foster growth that not only drives profitability but also aligns with our collective goals for a more sustainable and inclusive world. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
MAX Burgers: Shaping a greener future, one bite at a time
22-08-2023
MAX Burgers: Shaping a greener future, one bite at a time
In this week's Sustainable Futures podcast, Jonathan Hall and his guests explore the captivating world of sustainable food particularly in the Polish and Scandinavian markets. Jonathan talks with Kaj Török, Chief Sustainability Officer at MAX Burgers, and Katarzyna Zalewska, Client Development and Commercial Lead at Kantar's Sustainable Transformation Practice. Together, they uncover MAX Burgers’ journey, Sweden's oldest burger chain and a pioneer in sustainable practices. MAX Burgers introduced burgers to the Swedish market and leads the way with Sweden's greenest burger menu. Their sustainability report showcases the initiatives implemented, including climate-labelled menus and carbon offsetting through tree planting. Katarzyna Zalewska, from Kantar, provides valuable insights into the contrasting landscapes of market maturity and sustainability awareness between Poland and Scandinavian countries. She brings attention to the concept of the value-action gap, shedding light on how attitudes, cultural factors, and different levels of market maturity significantly influence the behaviour of individuals and businesses in the field of sustainability. The podcast also delves into MAX Burgers' success in the Polish market, particularly with the introduction of their famous green burgers. Kaj emphasises the significance of offering products and services with a lower carbon footprint, emphasising the role of taste in driving sustainability choices. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Unleashing potential: the power of social business accelerators
28-06-2023
Unleashing potential: the power of social business accelerators
In this week's episode, Jonathan Hall hosts a discussion with Hamzah Sarwar, the Global Social Impact and Partnerships Director at Reckitt,  and Monika Frech, the Managing Director & Chief Operating Officer at Yunus Social Business. The episode focuses on their involvement in  social impact initiatives and collaboration on the accelerator program. Yunus Social Business's accelerator program aims to empower  social entrepreneurs in the global south by collaborating closely with corporations, providing resources and integration into corporate  value chains.  Monika emphasises the growing trend of impact accelerators and how corporations actively foster social businesses, combining profit and  purpose.   Hamzah talks to the critical role of business in driving systems change – and how the Fight for Access fund has been designed to help  make access to health, hygiene and nutrition a right, not a privilege. The collaboration between Reckitt and Yunus Social Business leverages corporate resources and talent to amplify and nurture social  businesses. The conversation explores the concrete steps of the accelerator program, including needs assessments, program objectives,  selection of social entrepreneurs, support, mentorship, and evaluation of program impact.  The episode offers transformative insights on driving social change while achieving business   success.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Revolutionizing finance for a sustainable tomorrow: conversations with the Chatham House Sustainability Accelerator
14-06-2023
Revolutionizing finance for a sustainable tomorrow: conversations with the Chatham House Sustainability Accelerator
In this week's podcast, join Jonathan Hall as he engages in a captivating conversation with Ana Yang, the executive director of the Chatham House Sustainability Accelerator. Together, they explore the pivotal role of finance in driving sustainable transformation while highlighting the remarkable contributions made by Chatham House's Sustainability Accelerator in fostering sustainable thinking, conducting insightful research, and facilitating collaboration among stakeholders.  As an initiative under the Chatham House umbrella, the Sustainability Accelerator is dedicated to bridging the gap between the present and the future by profoundly exploring the convergence of sustainability and emerging trends. With a strategic focus on two pivotal drivers of change; finance and innovation. The accelerator employs futures and foresight methodologies to understand how sustainability can be effectively integrated into the dynamic economic and societal landscapes.  Ana Yang brings attention to a critical issue: the misalignment of the current financial system with society's values and long-term aims. Recognizing the need for change, the accelerator actively fosters collaboration and engages in policy dialogues to drive constructive transformations and advance sustainable thinking. By unpacking these aspects and instigating systematic change, the accelerator endeavours to transform the financial system, making it more supportive of sustainability.  Join us in this episode as we delve into the multifaceted world of sustainable finance, where the Chatham House Sustainability Accelerator plays a pivotal role in shaping a better future.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
In conversation with A Young: How can storytelling unlock positive change?
22-05-2023
In conversation with A Young: How can storytelling unlock positive change?
Join Jonathan Hall in this week's episode as he sits down with AY Young, a singer-songwriter, sustainability advocate, the founder of the Battery Tour.    AY and Jonathan talk about the power of storytelling in communicating sustainability. AY shares his belief that when people genuinely connect with the realities of sustainability, they automatically become more proactive in their daily lives. This connection extends to their choices regarding consumption, purchases, and even their beliefs. AY underscores the crucial role of effective communication as the catalyst for making sustainability tangible and relatable. He shares that by showcasing genuine passion and aligning it with a clear mission, ‘we can collectively and authentically foster a mindset of positive change.’     Highlighting that sustainability is no longer solely a global issue; it has become our collective responsibility. By coming together, sharing our experiences, and collectively thinking and acting, we can drive meaningful progress toward a sustainable future.  The Battery Tour is a global movement that harnesses the power of music to inspire and engage people in #sustainable solutions and #cleanenergy. AY Young, recognized as a Young Leader for the SDGs by the United Nations, uses his platform to influence positively.    Through his innovative solar-powered concerts, AY raises awareness about sustainable electricity and funds for developing and distributing portable solar batteries in underprivileged areas lacking reliable power sources. His passion for music, sustainability, and entrepreneurship drives his journey to change the world positively.   Join us in this episode as AY Young shares his vision of a sustainable future, clean energy's transformative potential, and the importance of connecting everyone to what truly matters.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.