فصل ۱ اپیزود ۸: زیستن

پنجره آگاهی

02-05-2021 • 7 mins

حالا می‌توان گفت با ذهنیت جدید، زندگی کردن در گذشته و حال و آینده را چگونه تجربه کنیم

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Oceans: Life Under Water
Oceans: Life Under Water
Crowd Network | Greenpeace UK
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios