فصل ۲ اپیزود ۱۴: بزم‌نامه خسرو و شیرین

پنجره آگاهی

17-09-2021 • 21 mins

درباب عشق -اپیزود چهاردهم- بزم‌نامه خسرو و شیرین

داستان زیبای خسرو و شیرین را هر بار که بشنویم زیباست. تمام تکه‌های پازل بزم‌نامه خسرو و شیرین مانند تکه های وجود انسانی ست که خود را به عشق سپرده است، ناتمام، پر هیجان، رنج آمیز و دردخیز، لذت بخش و اندیشناک

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Oceans: Life Under Water
Oceans: Life Under Water
Crowd Network | Greenpeace UK
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
Child
Child
BBC Radio 4