Giá họa nguồn gốc virus cho Mỹ, Ý thất bại, ĐCSTQ tiếp tục đổ cho Pháp

TRITHUCVN's Podcast

12-05-2020 • 5 mins

Truyền thông chính thức tại Trung Quốc mới đây đã công khai đánh tráo khái niệm trong luận văn của nhà khoa học Pháp, bẻ cong ý ban đầu của luận văn với ý đồ chuyển nguồn gốc của virus Trung Cộng (virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán) sang nước Pháp. Tuy nhiên việc làm này đã bị truyền thông ngoài Trung Quốc vạch trần.


Xem bài viết tại: https://trithucvn.net/trung-quoc/gia-hoa-nguon-goc-virus-cho-my-y-that-bai-dcstq-tiep-tuc-do-cho-phap.html

You Might Like

The Rest Is Politics
The Rest Is Politics
Goalhanger Podcasts
Leading
Leading
Goalhanger Podcasts
Newscast
Newscast
BBC News
The Rest Is Money
The Rest Is Money
Goalhanger Podcasts
Political Currency
Political Currency
Persephonica
Ukraine: The Latest
Ukraine: The Latest
The Telegraph
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
The Story
The Story
The Times
Today in Focus
Today in Focus
The Guardian
Serial
Serial
Serial Productions & The New York Times
FT News Briefing
FT News Briefing
Financial Times
Pod Save the UK
Pod Save the UK
Crooked Media
The Daily
The Daily
The New York Times