Nhận rõ chính mình là một loại trí tuệ

TRITHUCVN's Podcast

25-05-2021 • 5 mins

Trên đời này, không thiếu những người luôn tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, nhưng lại khuyết thiếu người thực sự nhận rõ được chính mình. Người càng có trí tuệ lại càng có thể nhận biết được sự vô tri của mình, trong khi những người tự cho rằng mình điều gì cũng biết thì thường lại hoàn toàn không biết gì cả.

Xem bài viết tại: https://trithucvn.org/van-hoa/nhan-ro-chinh-minh-la-mot-loai-tri-tue.html

You Might Like

The Rest Is Politics
The Rest Is Politics
Goalhanger Podcasts
Leading
Leading
Goalhanger Podcasts
Newscast
Newscast
BBC News
The Rest Is Money
The Rest Is Money
Goalhanger Podcasts
Political Currency
Political Currency
Persephonica
Ukraine: The Latest
Ukraine: The Latest
The Telegraph
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
The Story
The Story
The Times
Today in Focus
Today in Focus
The Guardian
Serial
Serial
Serial Productions & The New York Times
Pod Save the UK
Pod Save the UK
Crooked Media
FT News Briefing
FT News Briefing
Financial Times
The Daily
The Daily
The New York Times