The Melting Mind by ลูกเถ้าแก่ Ep.58 ความสำคัญของวิสัยทัศน์

The Melting.Mind Podcast

10-01-2021 • 5 mins

. หัวหน้าที่ดีทุกคนต้องมีเป้าหมายแต่ทว่าบางครั้งในเป้ากลับกลายเป็นปัญหา ยกตัวอย่างเช่น . วันนี้ในที่ประชุมคุณคุยกับลูกทีมว่า "ปีใหม่2021 นี้ เราจะมาทำเป้าหมายร่วมกันและสร้างยอดขายให้ได้ 100 ล้านบาท! " . จริงๆส่ิงนี้มันไม่ใช่แรงกระตุ้นนะครับ มันคือ แรงกดดัน และเป็นแรงกดดันที่ดูตรงมากๆ ซึ่งวิธีแก้ง่ายๆคือ การให้ทีมตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองซึ่งทีมจะสามารถสร้างเป้าหมายเองได้นั่น . จำเป็นต้องได้รับแรงกระตุ้น และแรงกระตุ้นนั่นมันมาจากวิสัยทัศน์ของหัวหน้าครับ . วันนี้เราจะมาค้นหาวิสัยทัศน์ที่จะกระคุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีเป้าหมายอย่างไม่กดดันกันครับ มาติดตามเพิ่มเติมไปพร้อมกัน ใน PODCAST ใต้ลิงค์นี้เลย . #themeltingmind #ละลายความคิด

You Might Like

The Martin Lewis Podcast
The Martin Lewis Podcast
BBC Radio 5 Live
The Rest Is Money
The Rest Is Money
Goalhanger Podcasts
This is Money Podcast
This is Money Podcast
This is Money
Money Box
Money Box
BBC Radio 4
The Property Podcast
The Property Podcast
Rob Bence and Rob Dix from The Property Hub
The Ramsey Show
The Ramsey Show
Ramsey Network
Eventful Lives
Eventful Lives
Dodge Woodall
Wake Up to Money
Wake Up to Money
BBC Radio 5 Live
Making Money
Making Money
Kindling Media
The Tim Ferriss Show
The Tim Ferriss Show
Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig