મને ગમે છે તમને પણ ગમશે | Mane Game Chhe Tamne Pan Gamshe | Sanjay Raval Audio book in Gujarati | Dream Talks

Dream Talks

27-06-2021 • 53 mins

Vocal by - Mansi Mangroliya

આ વિડીયો માં  દ્વારા લિખિત "મને ગમે છે... તમને પણ ગમશે..." બુક નું સંપૂર્ણ ઓડિયો સ્વરૂપ બનાવવામાં આવ્યું છે.

આ બુક નું સંપૂર્ણ ગુજરાતી ઓડિયો સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે, આશા રાખીયે છીએ કે આપણે આ ઓડિયોબુક જરૂર પસંદ આવશે.


We are creating an animated video in "DREAM TALKS" Channel for you with a great experience. In which you can have fun with knowledge and also enjoy watching this Animated Gujarati Story Podcast. So friends don't forget to like and share this video.  And if you haven't subscribed to the "DREAM TALKS" channel, subscribe to the "DREAM TALKS"  channel as soon as possible so that such animated videos reach you first.

Youtube Channel Link : https://www.youtube.com/c/DreamTalks


Social Media Page  Instagram : https://www.instagram.com/dream_talks_a_story/

Facebook : https://www.facebook.com/dreamtalkastory


#sanjayraval
#sanjayravalaudiobook #audiobook #gujratiaudiobook #book #audio #dreamtalks #dream #talks #dream_talks #writer #story #mansimangroliya #nikunjkukadiya #motivationalvideo #animatedstory #podcast #gujaratipodcast

--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/dream-talks/support