அஸ்பாரகஸை ஏன் சாப்பிட வேண்டும்?

SBS Tamil - SBS தமிழ்

23-10-2023 • 8 mins

அஸ்பாரகஸைச் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் பற்றியும் அதை எவ்வாறு உண்ணலாம் என்பது பற்றியும் விளக்குகிறார் பிரபல சமையல்கலை, அழகுக்கலை மற்றும் கேக் வடிவமைப்பு நிபுணர் சாந்தா ஜெயராஜ் அவர்கள். அவரோடு உரையாடுகிறார் றேனுகா துரைசிங்கம்.

You Might Like

The Rest Is Politics
The Rest Is Politics
Goalhanger Podcasts
Leading
Leading
Goalhanger Podcasts
Newscast
Newscast
BBC News
Ukraine: The Latest
Ukraine: The Latest
The Telegraph
Political Currency
Political Currency
Persephonica
Today in Focus
Today in Focus
The Guardian
The Teacher's Pet
The Teacher's Pet
The Australian
FT News Briefing
FT News Briefing
Financial Times
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
Page 94: The Private Eye Podcast
The Daily
The Daily
The New York Times
Pod Save the UK
Pod Save the UK
Crooked Media
The Trawl
The Trawl
Jemma Forte & Marina Purkiss
The New Statesman Podcast
The New Statesman Podcast
The New Statesman