2. Belijdenissen van het Geloof in God de Zoon

Het Geloof Volgens de Apostolische Geloofsbelijdenissen - Het Beginsel der Leer van Christus

06-10-2023 • 2 hrs 59 mins

De naam Jezus, iesous in het Grieks, is afkomstig van de Hebreeuwse naam yeh-ho-shoo’-ah wat betekent ‘Jehovah is zaligmakend.’
Christus is mashiyach in het Hebreews en khris-tos in het grieks, betekent ‘de Gezalfde.’ De naam Christus is in het Nieuwe Testament de benaming voor de Messias uit het Oude Testament. De uitdrukking ho khris-tos dat regelmatig voortkomt in de vier evangelies is het woord ‘Christus’ dat voorafgegaan wordt door het bepaald lidwoord ‘de’, dat ons vertelt dat Jezus zelf de absolute God is. God de Vader, met andere woorden, stuurde Zijn eigen Zoon om iedereen die leeft in deze wereld te verlossen van alle zonden.

https://www.bjnewlife.org/
https://youtube.com/@TheNewLifeMission
https://www.facebook.com/shin.john.35