Nieuwe Economen

ESB

De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen Podcast. Om de week op donderdag een nieuwe aflevering!

Presentatie en redactie: Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte

Bewerking en redactionele ondersteuning: Rik Leijsen

Vragen en opmerkingen: redactie@esb.nu

Dit is een podcast van ESB, vakblad voor economen. www.esb.nu

read less
NewsNews
#4 Gezondheidseconomie
19-01-2023
#4 Gezondheidseconomie
Gezondheid en economie lijken misschien twee hele verschillende onderwerpen, maar niks is minder waar. De gezondheid van mensen en de keuzes die zij maken zijn bijvoorbeeld afhankelijk van hun economische positie. Iemand met een hoger inkomen kan makkelijker een gezonde maaltijd kopen dan iemand met een lager inkomen. Economie komt ook terug in keuzes die op hoog niveau gemaakt worden. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen ziek worden en hoe gaan we er mee om als ze ziek zijn? Stefan Lipman is recent gepromoveerd en nu universitair docent aan de Erasmus School of Health Policy and Management. Hij doet onder andere onderzoek naar hoe mensen gezondheidskeuzes maken. Zo kijkt hij of de gedragseconomische inzichten die zijn verzameld over financiële keuzes, ook van toepassing zijn op gezondheidskeuzes. Ook onderzoekt hij hoe de maatschappij kijkt naar behandelingen die de kwaliteit van leven van patiënten kunnen verbeteren.   Shownotes Grenzen van kosten- en batenanalyses Thamanummer ESB met kosten-batenanalyses corona Rapport WRR Blog in ESB over zorgakkoorden   Over de Nieuwe Economen Podcast: De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen Podcast. De Nieuwe Economen Podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven, Sarah van Hugte en Rik Leijsen. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op de website van ESB.See omnystudio.com/listener for privacy information.
#2 Duurzame groei
22-12-2022
#2 Duurzame groei
Een tijdlang lag de focus van politici en economen op de groei van het bruto binnenlands product (BBP). Maar inmiddels staat het gebruik van het BBP als algemene maatstaf voor de ontwikkeling van de economie ter discussie. Er lijkt meer oog te komen voor andere onderdelen van welvaart, zoals de staat van de natuur. Gaat de focus op economische groei niet ten koste van de planeet?   Charan van Krevel is promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onder andere onderzoek naar alternatieve manieren om welvaart te meten. Eén van Charan’s onderzoeken focust zich op de vraag of landen ondanks de uitputting van natuurlijke grondstoffen toch  hetzelfde niveau van welvaart in de toekomst kunnen behouden. Door de opbrengsten van grondstoffengebruik aan te wenden voor investeringen in onderwijs of infrastructuur, kan soms toch duurzame groei bereikt worden. We gaan met Charan in gesprek over de vraag wanneer groei nou echt duurzaam is en of we moeten kiezen tussen de natuur en economische groei.   Beluister de tweede aflevering van dit seizoen van De Nieuwe Economen Podcast!   Shownotes Artikel herkomst grondstoffen Profiel Charan van Krevel   Over de Nieuwe Economen Podcast: De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen Podcast. De Nieuwe Economen Podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven, Sarah van Hugte en Rik Leijsen. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op de website van ESB. See omnystudio.com/listener for privacy information.
#1 Onzekerheid
08-12-2022
#1 Onzekerheid
De crises vliegen ons momenteel om de oren. Een klimaatcrisis, een energiecrisis, een oorlog in Oekraïne, noem het maar op. Sommige crises zagen we aankomen, terwijl andere onverwacht de kop op staken. Kan de overheid nog wel omgaan met zulke grote en soms onverwachte ontwikkelingen?   Joost van Breda werkt fulltime bij ING en hiernaast promoveert hij aan de Universiteit van Maastricht. Hij onderzoekt hoe onzekerheid kan worden meegenomen in beslissingen. In een recent verschenen ESB-artikel stelde hij dat kwantitatieve doelen niet passen bij klimaatbeleid, vanwege de fundamentele onzekerheid in het effect van de beleidsinstrumenten en in de toekomstige ontwikkelingen van het klimaat. Moeten we de klimaatdoelen op een andere manier vormgeven om om te gaan met onzekerheid? En kan dit idee breder getrokken worden naar andere crises waar onzekerheid een rol speelt?   Beluister de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Nieuwe Economen podcast met Joost van Breda!   Shownotes Artikel in ESB Profiel van Joost Over de Nieuwe Economen Podcast: De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen Podcast. De Nieuwe Economen Podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven, Sarah van Hugte en Rik Leijsen. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op de website van ESB.   See omnystudio.com/listener for privacy information.
Bonusaflevering: De prijs van klimaat
25-05-2022
Bonusaflevering: De prijs van klimaat
Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en er is nog veel nodig om de doelen uit het akkoord van Parijs te behalen. Toch zijn er ook hoopvolle berichten. ‘Het klimaat is nog te redden, mits we gaan luisteren naar economen’, zo stelde Mathijs Bouman recent in het FD. Over wat economen dan precies te zeggen hebben over het klimaat, hebben we het in deze bonusaflevering met Stan Olijslagers! Op speciaal verzoek van onze luisteraars, die ons tipten dat er zéker een aflevering over klimaat moest komen.   Stan Olijslagers promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en het Tinbergen Instituut op het optimaal beprijzen van CO₂. Het beprijzen van alle activiteiten met een negatief effect op het klimaat, is een van de manieren waarmee bedrijven en consumenten kunnen worden geprikkeld om het klimaat minder te schaden.  Hoe hoog zou zo’n prijs dan moeten zijn? Op welke manieren kun je CO₂ beprijzen? En hoe komt het dat er zoveel tijd overheen gaat voor de politiek bereid is om (voldoende) te beprijzen? Dat en meer komt aan bod in deze bonusaflevering.  Shownotes Onderzoek en contactgegevens van Stan Olijslagers Klimaatbeprijzing in Nederland ligt onvoldoende op koers - ESB-artikel van Herman Vollebergh en Corjan van den Brink Luistertip: de Energeia Carbon Podcast over het Europese emissiehandelssysteem  Over de Nieuwe Economen podcast De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen podcast. De Nieuwe Economen podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op esb.nu/nieuwe-economen. See omnystudio.com/listener for privacy information.
#7 Vermogensongelijkheid
28-04-2022
#7 Vermogensongelijkheid
Sinds Piketty is vermogensongelijkheid een hot topic voor economen. En ook in de politiek staat vermogen weer op de agenda: na een uitspraak van de Hoge Raad moet de belasting op vermogen in box 3 op de schop. Tegelijkertijd is het nog niet zo makkelijk om de vermogensverdeling in Nederland nauwkeurig te schatten, waardoor passend beleid maken ook ingewikkeld is. Simon Toussaint promoveert op de dynamiek van vermogensongelijkheid aan de universiteit Utrecht, en onderzoekt onder meer hoe vermogen nou precies verdeeld is. Hij concludeerde in een ESB-artikel in 2020 dat de allerrijkste Nederlanders nog rijker zijn dan eerder gedacht: de rijkste 1 procent bezit niet 22 à 25 procent, maar een derde van het Nederlandse vermogen. Zien we nog meer vermogen over het hoofd? En wat betekent dat voor de kansengelijkheid? We gaan met Simon in gesprek over vermogen, kansengelijkheid, het belastingstelsel en inkomen. Leer er alles over in alweer de zevende aflevering van de Nieuwe Economen podcast! Dit is de laatste officiële aflevering, maar niet getreurd, er komt binnenkort nog een bonusaflevering aan! Laat ons weten welk onderwerp je het liefst terug hoort komen in de podcast, via een mailtje aan redactie@esb.nu (of stuur een bericht naar @ESBtweets op twitter of @nieuwe_economen op Instagram).     Shownotes Onderzoek en contactgegevens van Simon Toussaint Nederlandse vermogens schever verdeeld dan gedacht - ESB-artikel van Simon Toussaint 2020  Global Wealth Report 2020 van Allianz RTL-nieuws over privéscholen Interview met Thomas Piketty (door Sarah) in ESB  Kijktip: Sander en de kloof Over de Nieuwe Economen podcast: De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen podcast. De Nieuwe Economen podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op esb.nu/nieuwe-economen. See omnystudio.com/listener for privacy information.
#6 Kwaliteit van zorg
21-04-2022
#6 Kwaliteit van zorg
Goede zorg voor ouderen wordt steeds duurder. Door de vergrijzing en technologische ontwikkelingen geven we in 2060 naar verwachting 60 miljard uit aan ouderenzorg alleen - dat is vier keer zo hoog als in 2015, zo becijferde het RIVM. Tegelijkertijd willen we goede kwalitatieve zorg kunnen blijven verlenen. Hoe komt dat allemaal samen? Marlies Bar, promovendus zorgeconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, doet onderzoek naar de kwaliteit van verpleeghuiszorg in Nederland. Meer inhuur van personeel leidt volgens haar onderzoek niet per definitie tot een hogere kwaliteit van zorg. Maar wat betekent dat eigenlijk, kwaliteit van zorg? En hoe zouden we in de toekomst na kunnen denken over doelmatige overheidsuitgaven? Leer er alles over in de zesde aflevering van de Nieuwe Economen podcast! Shownotes Onderzoek en contactgegevens Marlies Bär RIVM over stijgende zorgkosten Onderzoek Intrakoop naar inhuur extern personeel Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van het Zorginstituut Over de Nieuwe Economen podcast: De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen podcast. De Nieuwe Economen podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op esb.nu/nieuwe-economen. See omnystudio.com/listener for privacy information.
#5 Sport voor economen
14-04-2022
#5 Sport voor economen
Sport en economie lijken op het eerste gezicht twee totaal verschillende werelden. Maar sport blijkt economen een goudmijn aan data op te leveren waarmee zij onderzoek kunnen doen, niet alleen naar de sportindustrie zelf maar ook naar de arbeidsmarkt. Sam Hoey, promovendus aan Erasmus School of Economics en het Tinbergen Instituut, gebruikt data uit de Canadese ijshockeyleague om te achterhalen in hoeverre professionele zichtbaarheid invloed heeft op latere carrièrekansen. Let dus goed op als je wilt weten hoe je jouw carrièrekansen vergroot! Ook kijkt hij of transfers in de voetbalwereld leiden tot herverdeling van rijke naar minder rijke (top)clubs, zoals vaak wordt betoogd.  Wij gaan met Sam in gesprek over waarom sporteconomie niet alleen een leuk, maar ook een nuttig vakgebied is. Leer alles over de creatieve databronnen die economen gebruiken en over het nut van sectorale analyses in deze vijfde aflevering van de Nieuwe Economenpodcast.  Shownotes Onderzoek en contactgegevens van Sam Hoey Onderzoek naar productiviteit van artsen waar Elisa aan refereert Over de Nieuwe Economen podcast: De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen podcast. De Nieuwe Economen podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op esb.nu/nieuwe-economen. See omnystudio.com/listener for privacy information.
#4 Micro voor macro
07-04-2022
#4 Micro voor macro
De inflatie bereikte afgelopen maand een record: bijna 12 procent, het hoogste inflatiecijfer sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft grote gevolgen voor de economie. Macromodellen zijn super belangrijk om dit soort grote economische processen - zoals inflatie, werkloosheid of economische groei - beter te begrijpen. Tegelijkertijd is de werkelijkheid altijd ingewikkelder dan een model.  Aan economen de taak om de macromodellen daarom steeds wat beter te laten aansluiten op de werkelijkheid. Eva Janssens, onlangs gepromoveerd aan de UvA en het Tinbergen Instituut, onderzocht de nieuwste generatie macromodellen, en keek daarbij specifiek naar de invloed van inkomensrisico’s op het spaargedrag van huishoudens. Welke gevolgen hebben zulke verschillen op microniveau voor de economie als geheel? We gaan met Eva in gesprek over modellen, spaargedrag, het beleid van centrale banken, the economic job market en nog veel meer.  Shownotes Onderzoek en contactgegevens van Eva Janssens Huishoudens ervaren verschillende inflatie - artikel in het FD Huizenprijzen en inflatie - artikel in het FD Over de Nieuwe Economen podcast: De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen podcast. De Nieuwe Economen podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op esb.nu/nieuwe-economen. See omnystudio.com/listener for privacy information.
#3 Kinderarbeid
31-03-2022
#3 Kinderarbeid
We zijn in Nederland dol op chocolade. Maar die liefde voor chocolade heeft een keerzijde: volgens de Universiteit van Chicago werken er in de productieketen 1,6 miljoen kinderen mee. Over de redenen waarom kinderarbeid voorkomt in productieketens en de gevolgen daarvan weten we nog relatief weinig. Milande Busquet, promovendus aan de Universiteit Utrecht, deed kwalitatief onderzoek naar de cacaowaardeketen in Ghana en Ivoorkust. Tijdens het onderzoek woonde ze in de dorpen van de cacaoboeren en bezocht ze de plantages. Ze concludeerde dat de situatie veel complexer is dan de cijfers over kinderarbeid in eerste instantie doen vermoeden. Het welzijn van het kind moet centraal staan, maar wat houdt dat precies in? En hoe ver strekt de verantwoordelijkheid van bedrijven die daar produceren? We gaan met Milande in gesprek over een moeilijk maar belangrijk onderwerp. Shownotes Onderzoek van Milande Busquet Contactgegevens Milande Busquet Rapport van NORC at the University of Chicago met cijfers over kinderarbeid Wet zorgplicht kinderarbeid Profielwerkstuk van Yrla uit 2013 over eerlijke chocolade Over de Nieuwe Economenpodcast: De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen podcast. De Nieuwe Economen podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op esb.nu/nieuwe-economen. See omnystudio.com/listener for privacy information.
#2 Schuldenlast
24-03-2022
#2 Schuldenlast
Wie economie zegt, zegt schaarste. Ernst-Jan de Bruijn - onlangs gepromoveerd als econoom aan Wageningen University and Research - onderzocht hoe schaarste een rol kan spelen bij de beslissingen die financieel kwetsbare huishoudens maken. Voor huishoudens met schulden gaat schaarste veel verder dan de gangbare economische theorie: het gaat niet alleen over geld, maar ook over beperkte tijd, middelen en mentale weerbaarheid.  Hoe kunnen beleidsmakers deze huishoudens verder helpen? Wat is er nodig, en wat juist niet? We bespreken met Ernst-Jan de nieuwe inzichten van economen over schulden, administratieve lasten en inkomens. Shownotes: Proefschrift van Ernst-Jan de Bruijn De onderzoeken en contactgegevens van Ernst-Jan de Bruijn Helft huishoudens is financieel kwetsbaar - onderzoek van Deloitte, ING, NIBUD en de afdeling Economie van de Universiteit Leiden. ESB-artikel van Gea Schonewille en Marion Weijers over schuldhulp ESB-artikel van Robin Fransman over humaner schuldbeleid ESB-themanummer over schulden ESB-themanummer over kwetsbare huishoudens Over de Nieuwe Economenpodcast: De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen podcast. De Nieuwe Economen podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte. Voor meer informatie en alle andere afleveringen kijk je op esb.nu/nieuwe-economen.See omnystudio.com/listener for privacy information.