देवाची सेवा हीसुद्धा देवभक्तीच । ह.भ.प. नम्रताताई निमकर

कीर्तन विश्व पॉडकास्ट (Kirtan Vishwa Podcast)

03-01-2022 • 1 hr 6 mins

प्रत्येक भक्ताला भगवंताची भेट होण्याची इच्छा असते. भगवंताच्या भेटीमध्येच भक्ताच्या जीवनाचे सार्थक होते. यातसुद्धा भक्ताला भागावंताजवळ जाण्यासाठी दोन गोष्टी सहाय्यभूत आहेत. एक म्हणजे भगावनाम संकीर्तन. भगावनाम संकीर्तनाने देवाची प्राप्ती होणे. आणि दुसरे म्हणजे, आपण देवाच्या कार्यात यथाशक्ती सहभागी होऊन भगवंताचे हृदयात आपल्या संबंधी प्रेम निर्माण होणे. अशाप्रकारे भक्त आणि भगवंत एकरूप झाल्यावर असाच एक मयूर... म्हणजे मोर... प्रभू श्रीरामचंद्रांना सहाय्यभूत झाला. आणि त्यांनी भागावंतकडून काय वरदान प्राप्त केले ? ती कथा आज आपण ऐकणार आहोत. सौ नम्रताताई निमकर आपल्याला, नारदीय कीर्तन परंपरेच्या कीर्तनातून, हे मयूर आख्यान सांगत आहे.

You Might Like