कन्या रुपेण् राणी लक्ष्मीबाई । ह.भ.प. मानसीताई बडवे

कीर्तन विश्व पॉडकास्ट (Kirtan Vishwa Podcast)

07-03-2022 • 56 mins

१८ जून १८५८ ला राणी लक्ष्मीना वीरमरण आले. ते हौतात्म्य लक्षात घेऊन तीन भागात राणी लक्ष्मीबाई यांचे चरित्र आपण ऐकणार आहोत. सप्तशती या ग्रंथामध्ये देवीच्या रूपाचे वर्णन करताना अनेक श्लोक आले आहेत. ' या देवी सर्व भूतेशू कन्या रुपेण संस्थिता | नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः| ' या वर्णनाप्रमाणे जी कन्या दोन्ही कूलांचा उद्धार करते त्या बालिका रूपातील देवीला, कन्या रूपातील देवीला केलेले वंदन या कथेत आहे. राणी लक्ष्मीना तिच्या बालपणीच पार तंत्र्याचे चटके सहन करावे लागले त्यामुळे इंग्रजांशी संघर्ष करण्याचे बीज तिच्या मनात कसे रुजले या विषयी सुंदर कथा या नारदीय कीर्तनात ऐकणार आहोत.