बाल मीराबाई चरित्र । ह.भ.प. स्मिताताई आजेगांवकर

कीर्तन विश्व पॉडकास्ट (Kirtan Vishwa Podcast)

18-04-2022 • 55 mins

दासगणू कीर्तन परंपरेमध्ये एक प्रथा अशी आहे की रामकृष्ण हरी असे नमन नं म्हणता रामदास माय माझी असे पद म्हणावे. किंवा उभा कैवल्याचा गाभा चंद्रभागेच्या तटी , हे पांडुरंग स्तुतीचे पद म्हणावे. दासगणू महाराज हे साईबाबांचे भक्त होते. त्यामुळे या कीर्तनाच्या मध्यंतरात ' साई रहम नजर करना ' असे पद गायले जाते या सर्व कीर्तन वैशिष्ट्यांसह एक सुंदर दासगणू सांप्रदायिक कीर्तन स्मिताताई आजेगावकर सादर करणार आहेत. मीरा बाईंच्या बालपणीच त्यांनी आपल्या भक्तीची थोरवी, आपल्या आई वडिलांना पटवून दिली. अशा संत मीराबाईंच्या बालपणातील एक प्रसंग यातील आख्यानात रंगवला आहे.

You Might Like