संत कान्होपात्रा चरित्र । ह.भ.प. स्मिताताई आजेगांवकर

कीर्तन विश्व पॉडकास्ट (Kirtan Vishwa Podcast)

28-03-2022 • 56 mins

भक्ती तीच खरी हारीची॥ दंभा फाटा अद्वेष्टे मन॥ सन्नितिला आचरी॥ हरीची भक्ती तीच खरी॥ भगवदगीतेच्या भक्तीयोग या अध्यायात भगवान गोपाळकृष्णांनी जी भक्ताची लक्षणे सांगितली आहेत त्याचेच जणू हे सुलभ भाषांतर असावे असे हे श्री दासगणू महाराजांचे पद. दासगणू किर्तनपरंपरेच्या कीर्तन सादरीकरणाचा आराखडा हा जरी नारदीय कीर्तनाप्रमाणे असला तरी त्या किर्तनातील बहुतेक पडे ही दासगणू विरचित असावीत हा दंडक आहे. निरुपणाला वेगळा अभंग घेण्यापेक्षा दासगणू महाराजांचेच एखादे पद घ्यावे या नियमाला अनुसरून सौ स्मिता ताई आजेगावकर आपल्या दासगणू कीर्तन पठडीतील कीर्तनातून या भक्तीयोगाचे विवेचन दासगणुंच्या पदा आधारे करणार आहेत. व त्याचबरोबर संत कान्होपात्रांचे दिव्य चरित्र ऐकवणार आहेत.

You Might Like