#37 Michal Dvořák o nudě v životě, závislosti na mobilu a všímavosti

Ve vlastních rukou

23-03-2022 • 40 mins

Michal Dvořák je lektorem mindfulness neboli všímavosti. Nabízí na toto téma živé i online kurzy a mindfulness je pro něj nejen byznys, ale hlavně životní styl.

Povídali jsme si o:

  • Co je mindfulness
  • Náboženství, životní styl, technika?
  • Přínosy mindfulness
  • Mindfulness jako cesta seberozvoje
  • Co a k čemu je nuda
  • Co jsou největší žrouti naší všímavosti?
  • Jaký systém má Michal s mobilem?
  • Jak používá sociální sítě?
  • Jak se Michal dostal k práci lektora mindfulness
  • Co je pro něj v mindfulness ještě výzvou

Kontakt na Michala:

Web: bemindful.cz

IG: @bemindfulcz

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Learn Spanish
Learn Spanish
Help Me Learn
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate