#40 Vendula Pecková předvídá, jaký bude svět, ve kterém žije nová generace

Ve vlastních rukou

10-07-2022 • 33 mins


Vendula Pecková se zajímá o vše, co se týká vzdělávání dětí v budoucnosti a co ovlivňuje jejich učení a životní styl. Pracuje s rodiči, školkami, školami či jinými vzdělávacími insitucemi. Jejím cílem je připravit děti na svět, který může být jakýkoliv. A rozvinout u nich právě ty dovednosti, které jim pomohou zvládat změny, strach či nejistotu. Dovednosti a tipy, které Vendula sdílela: jak dobře znát sami sebe jak zvládat změny, překážky a práci se strachem jak si udržet směr jak řešit konflikty mezi dětmi jak je učit samostatnosti a zodpovědnosti jak umět spolupracovat s ostatními hru: https://detibudoucnosti.cz/hrajte-si-s-hodnotami/ (HRAJTE SI S HODNOTAMI), https://detibudoucnosti.cz/cesta-hrdiny/ (CESTA HRDINY) a https://detibudoucnosti.cz/najdi-poklad/ (NAJDI POKLAD ) Kontakt: https://www.facebook.com/detibudoucnosti (https://www.facebook.com/detibudoucnosti) https://detibudoucnosti.cz (https://detibudoucnosti.cz)