#40 Vendula Pecková předvídá, jaký bude svět, ve kterém žije nová generace

Ve vlastních rukou

10-07-2022 • 33 mins

Vendula Pecková se zajímá o vše, co se týká vzdělávání dětí v budoucnosti a co ovlivňuje jejich učení a životní styl.

Pracuje s rodiči, školkami, školami či jinými vzdělávacími insitucemi. Jejím cílem je připravit děti na svět, který může být jakýkoliv. A rozvinout u nich právě ty dovednosti, které jim pomohou zvládat změny, strach či nejistotu.

Dovednosti a tipy, které Vendula sdílela:

  • jak dobře znát sami sebe
  • jak zvládat změny, překážky a práci se strachem
  • jak si udržet směr
  • jak řešit konflikty mezi dětmi
  • jak je učit samostatnosti a zodpovědnosti
  • jak umět spolupracovat s ostatními
  • hru: HRAJTE SI S HODNOTAMI, CESTA HRDINY a NAJDI POKLAD

Kontakt:

https://www.facebook.com/detibudoucnosti

https://detibudoucnosti.cz

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
Learn Spanish
Learn Spanish
Help Me Learn