ילדים ומשפט עם הד''ר טלי גל

האוניברסיטה המשודרת: מבוא לילדות

12-06-2018 • 30 mins

מתי מתחיל עולם המשפט להתייחס לילדים באופן מובחן? איך מעמדם המשפטי של ילדים משתנה בעקבות פרסום האמנה לזכויות הילד? באיזה אופן מתייחס המשפט לילדים עבריינים? ואיך מתייחס המשפט הישראלי לילדים?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world