פסיכואנליזה ומושג הילדות עם הד''ר עידית גוטמן

האוניברסיטה המשודרת: מבוא לילדות

22-05-2018 • 30 mins

על פי הפסיכואנליזה, מה מקומה של הילדות בהתנסות הנפשית? האם הילדות נתפסת כנוסטלגיה או כטראומה? איזה מקום הקדיש פרויד בתורתו ליחסי הורים-ילדים? והאם הטיפול הפסיכולוגי הוא למעשה שיבה לילדות?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world