ספרות ילדים עברית עם הפרופ' יעל דר

האוניברסיטה המשודרת: מבוא לילדות

03-07-2018 • 30 mins

איך תקופות הגולה, השואה, והעלייה לארץ לפני קום המדינה משתקפות בספרות הילדים? האם ספרות הילדים מגויסת לטובת הנרטיב הציוני החדש? איך משפיעה חקיקת חוק חינוך חובה על ספרות הילדים העברית? ומדוע אין פנטזיה בספרות הילדים המקומית?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world