ילדות בעידן הדיגיטלי עם הד''ר רונית קמפף - חלק א'

האוניברסיטה המשודרת: מבוא לילדות

17-07-2018 • 29 mins

מהם המאפיינים של הילדים הדיגיטליים ומיהם המהגרים הדיגיטליים? כיצד מתבטאת זהותם של הילדים ברחבי המדיה? והאם העידן הדיגיטלי אכן הגביר תופעות של הפרעות קשב וריכוז?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world