ילדים, כלכלה ותרבות הצריכה עם הד''ר טליה פפרמן

האוניברסיטה המשודרת: מבוא לילדות

19-06-2018 • 28 mins

בעידן הילדות - מהו מקומם של ילדים כצרכנים בשוק הכלכלי? מה תפקידם של ילדים בכלכלה בתקופת המהפכה התעשייתית? מתי מוחלפת תפיסת ״הילדים כמפרנסי המשפחה״ בזו של ״המשפחה כמפרנסת הילד״? והאם המהפכה הכלכלית הזו היא בכלל אוניברסלית?

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world