Людмила Терзийска от село Попинци, Пазарджишки окръг