Artist

Marie Marečková, Věra Přikrylová, Václav Mareček, Pavel Růžička, Alfons Širůčka, Slovácká dechová hudba Podhoranka