album

适合餐馆温和的音乐

10 songs (24 minutes) Released on 18 July 2020
1
适合餐馆温和的音乐
2:27
2
适合饭店清新的音乐
2:46
3
适合进餐安静的音乐
2:28
4
适合吃饭愉悦的音乐
2:15
5
适合餐馆现代的音乐
2:23
6
适合进餐轻快的音乐
2:31
7
吃饭天然的爵士
2:20
8
进餐抚慰的爵士
2:28
9
适合饭店爵士
2:25
10
餐馆爵士
2:24