Lucas

Tảng Băng Chìm

Lucas

20 SONGS • 53 MINUTES • MAY 21 2020

1
Chiếm đoạt Ba
02:01
2
Chiếm đoạt Bảy
01:44
3
Chiếm đoạt Bốn
01:57
4
Chiếm đoạt Chín
03:02
5
Chiếm đoạt Hai Mươi
04:11
6
Chiếm đoạt Hai
03:16
7
Chiếm đoạt Một
03:13
8
Chiếm đoạt Mười Ba
02:26
9
Chiếm đoạt Mười Bảy
03:24
10
Chiếm đoạt Mười Bốn
02:34
11
Chiếm đoạt Mười Chín
01:34
12
Chiếm đoạt Mười Hai
03:03
13
Chiếm đoạt Mười Lăm
03:15
14
Chiếm đoạt Mười Một
02:56
15
Chiếm đoạt Mười Sáu
03:30
16
Chiếm đoạt Mười Tám
02:58
17
Chiếm đoạt Mười
02:41
18
Chiếm đoạt Năm
01:38
19
Chiếm đoạt Sáu
01:40
20
Chiếm đoạt Tám
02:19
℗© lucas