Ι. Μ. Βατοπαιδίου
Album

Μεγάλη Τρίτη

Ι. Μ. Βατοπαιδίου

23 SONGS • 52 MINUTES • MAR 26 2012

1
Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου
04:07
2
Ζήλος λήψεται λαόν απαίδευτον
00:53
3
Ιδού ο Νυμφίος έρχεται, αργό
06:25
4
Ιδού ο Νυμφίος έρχεται, σύντομο
02:13
5
Τον Νυμφίον, αδελφοί, αγαπήσωμεν
02:11
6
Βουλευτήριον, Σωτήρ
03:21
7
Ο Ιούδας τη γνώμη φιλαργυρεί
04:01
8
Κοντάκιο
00:41
9
Οίκος και Συναξάριο
01:14
10
Η η’ ωδή του Κανόνος
02:09
11
Τω δόγματι το τυραννικό…
01:38
12
Η θ’ ωδή του Κανόνος
01:12
13
Η τον αχώρητον Θεόν…
01:07
14
Τον νυμφώνα Σου βλέπω
01:18
15
Τον νυμφώνα Σου βλέπω, συνέχεια
01:00
16
Πάσα πνοή, αινείτε
01:47
17
Εν ταις λαμπρότησι των αγίων Σου
01:54
18
Ο τη ψυχής ραθυμία νυστάξας
02:36
19
Το κρύψαντος το τάλαντον
02:21
20
Δεύτε, πιστοί
02:32
21
Όταν έλθης επί γης μετ' αγγελικών δυνάμεων
02:06
22
Ο Νυμφίος ο κάλλει ωραίος
01:55
23
Ιδού σου το τάλαντον
04:09
Ι. Μ. Βατοπαιδίου

0:00