Enoch zu Guttenberg, KlangVerwaltung Orchestra, Chorgemeinschaft Neubeuern, Anna Korondi, Gerhild Romberger, Jörg Dürmüller & Jochen Kupfer
℗© 2006 Farao Classics