album

Samskaara Sourabha

20 songs (1 hour and 5 minutes)
1
Nitya Samskaara Shlokas
Smt. Bhavani Hegde & B. Vijay Sai
6:16
2
Ganesha Prarthana
B. Vijay Sai
1:45
3
Guru Prarthana
Smt. Bhavani Hegde
1:56
4
Shiva Prarthana
B. Vijay Sai
2:24
5
Vishnu Prarthana
Smt. Bhavani Hegde
1:36
6
Saraswati Prarthana
B. Vijay Sai
3:08
7
Lakshmi Prarthana
Smt. Bhavani Hegde
1:32
8
Rama Prarthana
Smt. Bhavani Hegde
1:29
9
Anjaneya Prarthana
Smt. Bhavani Hegde
1:24
10
Bhagavad Gita Chapter 12
Smt. Bhavani Hegde & B. Vijay Sai
6:22
11
Subhashitha
Smt. Bhavani Hegde & B. Vijay Sai
3:20
12
Surya Prarthana
Smt. Bhavani Hegde
4:06
13
Shanti Mantra
Vidwan Suryanarayana Gaonkar & Vidwan Girish Bhat
2:10
14
Famous Books
Dr. Ganapathi Hegde & Smt. Bhavani Hegde
4:38
15
Famous Organisations
Dr. Ganapathi Hegde & Smt. Bhavani Hegde
2:43
16
Famous Rivers & Mountains
Dr. Ganapathi Hegde & Smt. Bhavani Hegde
5:24
17
Famous Scientists
Dr. Ganapathi Hegde & Smt. Bhavani Hegde
2:04
18
Panchanga Parichaya
Dr. Ganapathi Hegde & Smt. Bhavani Hegde
7:18
19
Vande Mataram
Dr. Ganapathi Hegde & Smt. Bhavani Hegde
4:22
20
Mangala Shloka
Dr. Ganapathi Hegde & Smt. Bhavani Hegde
1:24