album

Jazzprolet

21 songs (39 minutes) Released on 16 November 2018
1
Euterpe
1:27
2
Borysthenis
1:44
3
Erato
2:50
4
Melpomene
2:24
5
Kalliope
1:48
6
Terpsichore
1:52
7
Mneme
1:07
8
Kephiso
2:24
9
Arche
2:04
10
Polymethia
1:42
11
Melete
1:56
12
Antiope
1:40
13
Heptapora
1:04
14
Aoide
2:44
15
Lyngx
1:48
16
Luzie
2:04
17
Acalanthis
1:00
18
Euippe
2:02
19
Tritone
1:48
20
Colymbas
2:14
21
Asopo
2:00