Play
1
Gajavadana - Sri Ranjani - Adi (Live)
06:40
2
Kamakshi - Simhendra Madhyamam - Rupakam (Live)
10:12
3
Devineeyethunai - Keeravani - Adi (Live)
13:26
45
Samukhanavilva - Kokilavarali - Adi (Live)
04:29
6
Nadadina Mata - Janaranjani - Adi (Live)
10:19
7
Eswari Rajeswari - Abheri - Adi (Live)
11:05
8
Marubari - Senchiruti - Rupakam (Live)
04:13
9
Sarasiruha Sana - Sankarabaranam - Adi (Live)
09:56
(C) 2018 Nadham Music Media
0:00