12 songs (1 hour and 13 minutes) Released on 28 September 2009
1
Kolomishka
5:30
2
Oy, Vyokh Tyokh-tyokh
4:38
3
Misirlou
7:50
4
Yingele Nit Veyn
5:29
5
I'khaim
6:00
6
Momele
5:48
7
Mayn Libe Tokhter
3:37
8
Dona, Dona
10:39
9
Yiddish charleston
6:00
10
Amol Iz Geveyn a Mayse
4:51
11
Belz
7:38
12
Bay Mir Bistu Sheyn
5:34