Play
1
Mashin
04:12
2
Daloy Politsey
04:06
3
Ikh Hob Mikh Untergenumen
04:33
4
Yeder Yesh
04:50
5
Kh'vel Oyston DI Shiku
04:47
6
Harbstlid
03:59
7
Akhtsik Er, Zibetsik Zi
03:37
8
Ikh
02:01
9
In Droysn
05:07
10
Mayn Heym, Nyu York
02:57
11
Aza Blum
04:31
12
Farges Mikh Nit
06:18
13
Se'shteyt Bay Mayn Fentster
03:30
(C) 2010 Oriente Musik OHG
0:00