album

Yoga Evenings

30 songs (2 hours and 17 minutes) Released on 12 December 2016
1
Bharadvajasana
3:12
2
Padangusthasana
4:00
3
Paripurna Navasana
3:20
4
Baddha Konasana
4:40
5
Dhanurasana
3:46
6
Setu Bandha Sarvangasana
3:38
7
Ustrasana
3:25
8
Marjaryasana
3:36
9
Utkatasana
5:43
10
Bhujangasana
4:04
11
Savasana
3:49
12
Gomukhasana
4:13
13
Bitilasana
4:24
14
Bakasana
5:03
15
Adho Mukha Svanasana
6:53
16
Garudasana
3:06
17
Sukhasana
5:17
18
Astavakrasana
3:59
19
Utthita Hasta Padangustasana
6:52
20
Uttana Shishosana
4:14
21
Utthita Parsvakonasana
3:40
22
Utthita Trikonasana
5:25
23
Pincha Mayurasana
6:41
24
Agnistambhasana
3:19
25
Tittibhasana
6:56
26
Matsyasana
3:32
27
Chaturanga Dandasana
7:03
28
Malasana
3:42
29
Parighasana
5:21
30
Ardha Bhekasana
4:51