Vladimir Galusin, Valentina Tsidipova, Marianna Tarassova, Chorus of the Kirov Opera, St. Petersburg, Orchestra of the Kirov Opera, St. Petersburg & Valery Gergiev
1
Rimsky-Korsakov: Sadko - Introduction
02:28
2
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "Sabralis'a my, gosti targovye"
05:37
3
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "Strunku k strunachke ty nat'agivaj" - "Prasvet'a svetel mas'ats na nebe"
05:59
4
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "Budit krasen den'v palavinu dn'a"
02:28
5
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "Kaby byla un min'a zalata kazna"
03:30
8
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 2 - "Oj ty, t'omnaja dubravushka!"
05:57
9
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 2 - "A-a-a." - "Vyhadite, vy, is sin'a ozera"
04:15
10
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 2 - "Zaigrjte, mai gusel'ki"
03:08
11
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 2 - "Svet'at rasoju medv'anaju kosy tvai"
09:57
13
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 3 - "Fs'u noch zhdala jevo ja panaprasnu"
05:33
14
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 3 - "Ali v'jaf' sa mnoj diva sadejalas?"
06:41
18
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "A skaly groznyje drab'atsa s r'ovem volny"
03:18
19
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "Ni sh'est' almazaf f kamnnyh pisherah"
04:55
20
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "Gorat kamennyj, garadam fsem mat'
04:48
23
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 5 - "Ush kak po mor'u, mor'u sinemu"
07:13
24
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 5 - "Goj, druzhyna vernaja, padnachal'naja"
05:47
25
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 5 - "Nikak pajut?"
02:37
26
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 6 - "Glup' glubokaja, Akian more"
03:06
28
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 6 - "Nu, garast, Satko, ty pet'igrat?"
03:11
29
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 6 - "Paigraj va gusli zvonkije"
02:15
32
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 7 - Introduction - "Moladets moj"
02:20
33
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 7 - "Son pa bereshku hadil"
06:00
34
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 7 - "Oh, toshna mne, tashn'ohan'ko"
02:56
℗© 1994 Universal International Music B.V.