30 songs (2 hours and 1 minute) Released on 1 January 1955
Disc 1
1
Halka: Overture
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew
8:18
2
Halka, Act I, Scene 1: "Niechaj żyje para mloda" (Dziemba, Chor, Stolnik)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Józef Machalla, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Edmund Kossowski
4:56
3
Halka, Act I, Scene 2: "Pobłogosław, ojcze panie!" (Janusz, Zofia, Stolnik, Halka)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Marian Woźniczko, Felicja Kurowiak, Edmund Kossowski, Antonina Kawecka
5:20
4
Halka, Act I, Scene 2: "Czyjaż w mym ogrodzie śpiewka" (Stolnik, Janusz, Zofia)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Edmund Kossowski, Marian Woźniczko, Felicja Kurowiak
1:28
5
Halka, Act I, Scene 3: "Skąd tu przybyła mimo mej woli?" (Janusz)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Marian Woźniczko
3:05
6
Halka, Act I, Scene 4: "Jako od burzy krzew połamany" (Halka, Janusz)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Antonina Kawecka, Marian Woźniczko
4:56
7
Halka, Act I, Scene 4: "Uspokój się, uspokój się!" (Janusz, Chor, Halka)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Marian Woźniczko, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Antonina Kawecka
2:51
8
Halka, Act I, Scene 4: "Z kim przyszłaś tu?" (Janusz, Halka)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Marian Woźniczko, Antonina Kawecka
1:56
9
Halka, Act I, Scene 5: "Gdzieżeś, gdzieżeś, panie młody?" & Scene 6: "Oj Stolniku! Spocząć czas!" (Chor, Janusz)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Marian Woźniczko
1:40
10
Halka, Act I, Scene 6: "O mościwi mi panowie!" & Mazurka (Stolnik, Janusz, Dziemba)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Edmund Kossowski, Marian Woźniczko, Józef Machalla
7:11
11
Halka, Act II: Prelude
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew
1:06
12
Halka, Act II, Scene 1: Recitative. O! Jakżebym klęczeć chciała & Aria. "Gdyby rannem słonkiem wzlecieć mi skowronkiem" (Halka)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Antonina Kawecka
7:14
13
Halka, Act II, Scene 2: "A widzisz Jontku" (Halka, Jontek)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Antonina Kawecka, Wacław Domieniecki
5:11
14
Halka, Act II, Scene 2: "Ty nie wiesz, co to miłość panicza" (Jontek, Chor, Halka)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Wacław Domieniecki, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Antonina Kawecka
5:06
Disc 2
1
Halka, Act II, Scene 4: "Wszak ci mówiłem, prosiłem przecie" & Scene 5: "Powolutku, pomaleńku" (Janusz, Jontek, Chor, Halka, Zofia, Dziemba, Stolnik)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Marian Woźniczko, Wacław Domieniecki, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Antonina Kawecka, Felicja Kurowiak, Józef Machalla, Edmund Kossowski
5:08
2
Halka, Act III: Prelude
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew
1:52
3
Halka, Act III, Scene 1: "Po nieszporach przy niedzieli" & Scene 2: "Dobry panicz! On bez dumy" (Chor)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
6:27
4
Halka, Act III, Scene 3: Highlanders Dance
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew
4:24
5
Halka, Act III, Scene 4: "Patrzajta! Cóż tam?" (Chor, Jontek, Halka)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Wacław Domieniecki, Antonina Kawecka
5:54
6
Halka, Act III, Scene 4: "Znów mi się zjawiasz" (Halka, Chor, Jontek)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Antonina Kawecka, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Wacław Domieniecki
3:27
7
Halka, Act IV, Scene 1: "Nieszczęsna Halka!" (Jontek)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Wacław Domieniecki
2:20
8
Halka, Act IV, Scene 2: "Hej Dudziarzu!" (Jontek, Dudziarz)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Wacław Domieniecki, Antoni Farulewski
1:38
9
Halka, Act IV, Scene 2: Dumka. "Szumią jodły na gór szczycie" (Jontek)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Wacław Domieniecki
4:50
10
Halka, Act IV, Scene 4: "Dobrze, żeście tu gromadą!" & Scene 5: "Jak się macie, dobrzy ludzie?" (Dziemba, Chor, Stolnik, Janusz, Zofia, Halka)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Józef Machalla, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Edmund Kossowski, Marian Woźniczko, Felicja Kurowiak, Antonina Kawecka
9:01
11
Halka, Act IV, Scene 5: "Niemylę się, widzialam ją!" & Scene 6: "Daj wam Boże" (Zofia, Janusz, Halka, Chor, Dziemba)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Felicja Kurowiak, Marian Woźniczko, Antonina Kawecka, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Józef Machalla
2:16
12
Halka, Act IV, Scene 7: "Oj wesoło, oj wesoło!" (Halka, Jontek)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Antonina Kawecka, Wacław Domieniecki
0:42
13
Halka, Act IV, Scene 8: "Ojcze z niebios, Boże, Panie!" (Chor)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
1:23
14
Halka, Act IV, Scene 8: "Ha! Dzieciątko nam umiera" (Halka)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Antonina Kawecka
4:32
15
Halka, Act IV, Scene 8: "A serce gdzie?" (Halka, Chor)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Antonina Kawecka, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
6:08
16
Halka, Act IV, Scene 9: "Halko! Halko!" (Jontek, Chor, Janusz, Stolnik, Zofia)
Orkiestra Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Walerian Bierdiajew, Wacław Domieniecki, Chór Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Marian Woźniczko, Edmund Kossowski, Felicja Kurowiak
1:12