album

Famous Jewish Lullabies (Célèbres berceuses juives)

10 songs (35 minutes) Released on 15 December 2013
1
Hatikvah
4:09
2
Hava Nagila
4:33
3
Shalom Aleichem
3:01
4
Dayenu
2:56
5
Oy Chanukah
3:41
6
Tumbalalaika
2:28
7
Siman Tov U Mazal Tov
5:06
8
Shabbat Shalom
2:00
9
Shalu Shalom Yerushalayim
3:32
10
Heveinu Shalom Aleichem
4:21