album

Pahi Mam Durge

18 songs (1 hour and 12 minutes)
1
Om (Begin)
0:35
2
Tandava Nritya Kari
6:33
3
Jaya Lambodara
3:29
4
Ramakrishna Deva
3:55
5
Nayanabhi Ram
3:55
6
Parama Pavana
6:43
7
Nilakantha Mahadeva
4:15
8
Durge Durge
4:53
9
Jaganmata Jagajjani
5:17
10
Dina Dharini
3:12
11
Bhavani Shankari
5:17
12
Jai Jai Jagajjanani
3:21
13
Jaya Durge
3:43
14
Pahi Mam Durge
6:28
15
Jaya Kamale
3:28
16
Jaya Ma Jagadishwari
3:39
17
Shankaran Shankari
3:09
18
Om (End)
0:35