album

Chotto Matte Nagare-Boshi Umi Sora Daichi Soshite Watashi

24 songs (1 hour and 12 minutes) Released on 19 April 2011
1
Ashita
2:59
2
Chotto Matte Nagare-Boshi
3:46
3
Hallelujah
4:36
4
Kotoba
2:53
5
Konnichiwa
1:07
6
Kimi No Sora He
1:38
7
Papa-Rappa Hiking
2:31
8
Indian Style Chicken Curry
3:26
9
Kaeru Ga Sora Wo Dojo Dajo
2:04
10
Kokiriko
3:17
11
Yell!!
3:38
12
Mado Wo Akete-Mitara
4:30
13
Ashita (karaoke)
2:59
14
Chotto Matte Nagare-Boshi (karaoke)
3:46
15
Hallelujah (karaoke)
4:36
16
Kotoba (karaoke)
2:53
17
Konnichiwa (karaoke)
1:07
18
Kimi No Sora He (karaoke)
1:38
19
Papa-Rappa Hiking (karaoke)
2:31
20
Indian Style Chicken Curry (karaoke)
3:26
21
Kaeru Ga Sora Wo dojou Dajo (karaoke)
2:02
22
Kokiriko (karaoke)
3:21
23
Yell!! (karaoke)
3:30
24
Mado Wo Akete-Mitara (karaoke)
4:24