album

Shubh Deepavali

34 songs (1 hour and 41 minutes) Released on 28 September 2006
Disc 1
1
Shankhanaad
0:24
2
Pratah Smaranam
1:45
3
Ganesh Pratah Smarnam
3:55
4
Snaan Mantra
2:47
5
Gayatri Mantra
1:18
6
Ganesh Poojanam
1:34
7
Gauri Poojan
1:05
8
Ram Avahanam
1:15
9
Guru Avahanam
0:39
10
Surya Prarthana
1:25
11
Tulsi Stuti
0:42
12
Shri Lakshmi Dhyan
1:21
13
Sharda Bhujang Ashtakam
7:57
14
Kuberstuti
1:13
15
Mangal Kaamna Mantra
2:28
16
Shankhanaad
0:23
17
Sayam Ganesh Smaranam
3:42
18
Deep Poojanam
5:00
19
Ashta Lakshmi Stotra
8:09
20
Deepadanam
3:53
21
Shiv Prarthana
2:01
22
Shri Hanumad Rakshastotram
4:18
23
Shantipath
2:33
Disc 2
1
Om Lakshmibhyo Namah
0:15
2
Lakshmi Shlok
2:07
3
Lakshmi Mantra Jaap
2:25
4
Ganesh Stotra for Laxmi Prapti
2:45
5
Commentary on Shree Sukt
1:39
6
Shree Suktam
11:46
7
Punyahvaachan Mantra
3:45
8
Swasti Vaachan
4:13
9
Shubh Laabh Mantra Jaap (Commentary)
1:51
10
Shubh Laabh Mantra Jaap
4:51
11
Mahalakshmi Aarti
6:00