album

Greatest Northern Shaanxi Folk Songs Vol. 1 (Shan Bei Min Ge Ming Jia Jing Cui Yi)

22 songs (58 minutes) Released on 1 January 2003
1
Red Morningstar Lilies Are In Blossom (Shan Dan Dan Kai Hua Hong Yan Yan)
4:57
2
Song of Emancipation (Fan Shen Dao Qing)
3:07
3
The Return Of My Soldier Brother (Dang Hong Jun De Ge Ge Hui Lai Le)
3:12
4
Commander-in-Chief Xie (Ge Chang Xie Zi Chang)
2:59
5
The Water Flows From The Opposite Valley (Dui Mian Gou Li Liu He Shui)
3:05
6
Arming The Workers and Peasants (Gong Nong Qi Wu Zhuang)
1:19
7
Shouldering The Guns and Fighting as Guerrillas (Kang Shan Tu Qiang Da You Ji)
2:31
8
The Return Of My Soldier Brother (Dang Hong Jun De Ge Ge Hui Lai Le)
1:55
9
Fighting The Revolution With Communists (Gen Shang Gong Chan Dang Ba Ge Ming Nao)
2:11
10
Liu Zhidan: A Brave Soldier (Liu Zhi Dan Ying Yong De Zhan Shi)
1:51
11
Embroidering The Tablet With Golden Threads (Xiu Jin Bian)
3:14
12
Guerrilla Fighters From The Hengshan Mountain (Heng Shan Li Xia Lai Xie You Ji Dui)
2:25
13
An Paean Of Hero Liu Zhidan (Ge Chang Ying Xiong Liu Zhi Dan)
4:09
14
My Elder Brother Joined The Red Army (Wo De Ge Ge Dang Le Hong Jun)
2:57
15
Our Leader Mao Zedong (Wo Men De Ling Xiu Mao Ze Dong)
1:42
16
Nanni Bend (Nan Ni Wan)
2:16
17
The Crowing Rooster (Xiong Ji Gao Jiao)
3:40
18
Yanko For Our Troops (Yong Jun Yang Ge)
2:03
19
Working in The Liberation Region (Jun Min Da Sheng Chan)
1:18
20
Autumn Harvest (Qiu Shou)
2:07
21
The Arrival Of The Yangko Dance Troupe at The Jujube Orchard (Zao Yuan Lai Le Yang Ge Dui)
1:54
22
Red East (Dong Fang Hong)
3:57