album

Theodore Bikel Sings More Jewish Folk Songs

14 songs (36 minutes)
1
Hulyet, Huylet Kinderlach
2:09
2
Lomir Alle Zingen
3:12
3
A Zemer
2:53
4
A Fidler
1:29
5
Drei Techterlech
3:01
6
Der Becher
2:42
7
Kinder Yorn
2:52
8
Dona Dona
2:20
9
Unter A Kleyn Beymele
2:14
10
Der Fisher
3:31
11
Drei Yingelech
1:03
12
Papir Iz Doch Veis
2:20
13
Az Der Rebbe Zingt
3:01
14
Di Zun Vet Arunter Geyn
3:16